1 dm bằng bao nhiêu cm, mm, inches, m, ft, km?

Deximet cùng với mét, centimet là những đơn vị đo độ dài thông dụng. Vậy 1 dm bằng bao nhiêu cm, bằng bao nhiêu mm, inch, m, ft, km? Cùng Gia Thịnh Phát tìm hiểu thông qua bảng chuyển đổi bên dưới nhé !

Đêximét (tiếng anh là decimetre) có ký hiệu dm là đơn vị đo độ dài trong Hệ mét. Deximet là đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản mét, 1 dm bằng 0.1 m. Đơn vị đo diên tích và thể tích tương ứng là deximet vuông (dm2) và deximet khối (dm3).

Deximet được sử dụng để đo kích thước, khoảng cách ở mức nhỏ hoặc trung bình. So với centimet hay mét thì deximet không được sử dụng phổ biến bằng.

1 dm

1 Dm bằng bao nhiêu cm, mm, inches, m, ft, km?

Theo thứ tự từ nhỏ tới lớn của các đơn vị đo độ dài trên: mm < cm < inch < dm < ft < m < km, trong đó 1 inch bằng 2.54 cm và 1 ft bằng 30.48 cm.

1 dm = 10 cm

1 dm = 100 mm

1 dm = 3.937 inches

1 dm = 0.3281 ft

1 dm = 0.1 m

1 dm = 0.01 km

Xem thêm: 1 cm bằng bao nhiêu mm, bao nhiêu m, inch, dm, km?

Bảng tra cứu chuyển đổi từ dm sang mm, inch, mét

Dm Mm Cm Inch Mét
1 100 10 3.937 0.1
2 200 20 7.874 0.2
3 300 30 11.811 0.3
4 400 40 15.748 0.4
5 500 50 19.685 0.5
6 600 60 23.622 0.6
7 700 70 27.559 0.7
8 800 80 31.496 0.8
9 900 90 35.433 0.9
10 1000 100 39.37 1