1 feet vuông bằng bao nhiêu m2, dm2, cm2, ha?

1 feet vuông (foot vuông) bằng bao nhiêu mét vuông, bằng bao nhiêu cm2 là thắc mắc của nhiều người khi đơn vị diện tích foot vuông không phổ thông tại Việt Nam. Cùng Gia Thịnh Phát thực hiện chuyển đổi qua nội dung bên dưới nhé !

Foot vuông (đôi khi có người gọi là feet vuông) ký hiệu là ft2 là đơn vị đo diện tích nằm trong Hệ đo lường của Anh, Mỹ nhưng không nằm trong Hệ đo lường Quốc tế SI. Đơn vị đo chiều dài tương ứng là Foot (foot là số ít, feet là số nhiều).

Foot vuông được sử dung phổ biến tại Vương quốc Anh, Canada, Ghana, Ấn Độ, Banglasdesh… Foot vuông được định nghĩa là diện tích 1 hình vuông có cạnh bằng 1 foot.

1 feet vuong

1 feet vuông bằng bao nhiêu m2, dm2, cm2, ha?

1 ft = 0.3048 m = 3.048 dm = 30.48 cm

1 ft2 (foot vuông) = 0.09290304 m2 = 929.0304 cm2 = 9.290304 x 10-6 ha

Xem thêm: 1 ha bằng bao nhiêu m2, km2, sào, công, mẫu?

Bảng tra cứu chuyển đổi từ feet vuông sang cm2, mét vuông, hecta

Feet vuông Cm2 Mét vuông Hecta
1 929.03 0.0929 9.29 x 10^-6
2 1858.06 0.1858 18.58 x 10^-6
3 2787.09 0.2787 27.87 x 10^-6
4 3716.12 0.3716 37.16 x 10^-6
5 4645.15 0.4645 46.45 x 10^-6
6 5574.18 0.5574 55.74 x 10^-6
7 6503.21 0.6503 65.03 x 10^-6
8 7432.24 0.7432 74.32 x 10^-6
9 8361.27 0.8361 83.61 x 10^-6
10 9290.3 0.929 92.9 x 10^-6

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm và đơn vi đo diện tích foot vuông và cách quy đổi ra các đơn vị diện tích khác.