1 m2 bằng bao nhiêu ha, cm2, dm2, mm2, km2?

Chuyển đổi 1 m2 bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu dm2, cm2, mm2, km2  là thắc mắc của nhiều người trong các việc quy đổi giữa các đơn vị đo diện tích trên. Hãy cùng Gia Thịnh Phát nghiên cứu về các đơn vị này và cách quy đổi nhé.

M2 là mét vuông, ha là hecta, dm2 là deximet vuông, mm2 là milimet vuông

Mét vuông là đơn vị đo diện tích được dùng để bởi Văn phòng Cân đo Quốc tế, m2 có lý do  từ Hệ đo lường quốc tế SI.

Đơn vị đo chiều dài và thể tích tương ứng của nó là mét (m) và mét khối (m3).

1 m2 bang bao nhieu ha

1 m2 bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu cm2, dm2, mm2, km2 ?

1 m2 = 1 000 000 mm2 ; 1mm2 = 1 x 10-6  m2

1 m2 = 10 000 cm2 ; 1 cm2 = 0.0001 m2

1 m2 = 100 dm2 ; 1 dm2 = 0.001 m2

1 m2 = 0.0001 ha ; 1 ha = 10 000 m2

1 m2 = 1 x 10-6 km2 ; 1 km2 = 1 000 000 m2

Xem thêm: 1 mm2, 1 cm2 bằng bao nhiêu dm2, ha, km2?

Bảng tra cứu chuyển đổi từ mét vuông sang trọng cm2 và hecta

Mét vuông Cm2 Hecta
1 10000 0.0001
2 20000 0.0002
3 30000 0.0003
4 40000 0.0004
5 50000 0.0005
6 60000 0.0006
7 70000 0.0007
8 80000 0.0008
9 90000 0.0009
10 100000 0.001

So sánh m và m2 và m3 – Mét và mét vuông và mét khối

M là đơn vị đo độ dài, m2 là đơn vị đo diện tích và m3 là đơn vị đo thể tích. Mặc dù m2 và m3 là có lý do từ m và lấy m làm chuẩn nhưng m, m2, m3 là 03 loại đơn vị khác nhau chính vì như vậy chẳng thể quy đổi được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *